Vatten i källare. Tog upp en mindre mängd vatten med hjälp av vattendammsugare, kommunens VA jour på plats.