Risken för skogsbrand ökar när temperaturen stiger. Just nu råder inget eldningsförbud i Örebro och Värmlands län, men kom ihåg att vara försiktig vid eldning utomhus. Håll koll på brandrisken där du befinner dig via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen “Brandrisk Ute”. Om du eldar behöver du vara försiktig och komma ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas. Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om eldningsförbud. När dom bedömer brandrisken tittar dom på markfuktighet och spridningsrisk och just nu är förhållandena sådana i länen att det inte är aktuellt med ett eldningsförbud. Om Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier.

HÅLL KOLL PÅ BRANDRISKEN
Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.