Styrkan åker på utsläpp farligt ämne. En bil som läckt ut ca 20 liter bensin på vägen.Sanerade vägbanan från bensin