Utsläpp av transmissionsolja ca 700-800 l
En viss del rann ned i dagvattenbrunn och sedan vidare till Kilstabäcken.
En damm pluggades samt länsar lades ut för att förhindra vidare spridning av oljan.
Där utsläppet skett lades torv ut på marken.