Fritidsbåt som börjat läcka bränsle, tog upp bränslet med hjälp ab läns.