När du arbetar med Heta Arbeten rör du dig inom ett område som är omgärdat av både lagstiftning och speciella regler. Du måste alltså känna till och följa ett antal bestämmelser. Försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddsföreningen har gemensamt initierat denna utbildning som gäller för samtliga utövare av tillfälliga, brandfarliga heta arbeten.

Kursen ger dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteende som gäller Heta Arbeten. Efter godkänt certifieringsprov erhåller du certifikatet som kvitto på din kompetens. Med detta behöver du inte bli en säkerhetsrisk när du arbetar med tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Certifikatet är giltigt i 5 år.

Kurslängd
Heldag 8 timmar

Kurspris
2800 kr/person (kursavgift 1800 kr samt administrativ certifikatsavgift 1000 kr, 200 kr/år). Kursdeltagare som vid kurstillfället ännu inte fyllt 20 år betalar ingen certifikatsavgift. Fika och lunch ingår. Amälan till kurs är bindande. Vid oanmäld frånvaro till ett kurstillfälle debiteras deltagaren hela kursavgiften, vid anmäld frånvaro 7 eller färre dagar före kurstillfället debiteras deltagaren halva kursavgiften och vid anmäld frånvaro 8 eller fler dagar före kurstillfället debiteras deltagaren ej.

Plats
Utbildningen hålls lämpligen på någon av Bergslagens Räddningstjänsts 8 brandstationer. Utbildningen kan naturligtvis hållas på Er arbetsplats, under förutsättning att lämplig lokal finns för de teoretiska delarna, samt att plats och möjlighet finns att genomföra de praktiska momenten.

Detta ingår i kursen Heta Arbeten
Deltagarna skall efter genomgången kurs behärska säkerhetsreglerna samt nedanstående innehåll.

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan
 • Riskbedömning vid Heta Arbeten
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap, teori och praktisk övning
 • Säker gashantering och larmning
 • Tätskiktsarbete
 • Repetitionsfrågor inför prov
 • Certifiering

Anmälan till kurs görs på http://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/orebro/utbildning_orebro/foretag/heta_arbeten