Boka din kurs här (Öppnas i ny flik)

 

 

 

 

 

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kurslängd
3,5 timmar

Kurspris
8179 kr för helgrupp (max 25 deltagare) eller 527 kr/person

Anmälan till kurs är bindande. Vid oanmäld frånvaro till ett kurstillfälle debiteras deltagaren hela kursavgiften, vid anmäld frånvaro 7 eller färre dagar före kurstillfället debiteras deltagaren halva kursavgiften och vid anmäld frånvaro 8 eller fler dagar före kurstillfället debiteras deltagaren ej.

Plats
Utbildningen hålls lämpligen på någon av Bergslagens Räddningstjänsts 8 brandstationer. Utbildningen kan hållas på arbetsplatsen, ett krav är då att man har en lokal som är lämplig för utbildning och att man har en öppen yta utomhus där de praktiska momenten kan utföras.

Inställd kurs
Om det 3 dagar före kurstillfället endast finns 5 eller färre anmälda deltagare till ett givet kurstillfälle har instruktören rätt att ställa in det aktuella kurstillfället. De personer som då har anmälts kommer att underrättas om den inställda kursen.

Detta ingår i kursen

Teori

 • Räddningstjänstens organisation
 • Brandteori
 • Brandförlopp
 • Brandorsaker
 • Riskmedvetande
 • Handlingsplan vid brand
 • Släckmedel, släckutrustning
 • Utrymningssäkerhet

Praktik

 • Släckning av brand i kläder på docka
 • Släckning av en större brand med handbrandsläckare
 • Demonstration av vatten som hälls på brinnande matolja