Boka din kurs här (Öppnas i ny flik)

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras. Bergslagens Räddningstjänst kan hjälpa er att höja brandsäkerheten hos er verksamhet genom att medvetandegöra och utbilda personalen i brandskydd.

Fördelar med ett bra brandskydd

Våra utbildningar

Vill du boka en utbildning? Kontakta John Gatugård 0586-636 23.

För mer information om utbildningar, kontakta någon av dessa personer:

  • Filipstad/Hällefors – Marko Heikkinen, 0590-152 14
  • Karlskoga/Kristinehamn/Degerfors/Storfors – John Gatugård, 0586-636 23

För övriga frågor kring förebyggande brandskydd, kontakta någon av dessa personer:

  • Henrik Winkler, Karlskoga – 0586-636 26
  • Tomas Carlsén, Karlskoga – 0586-636 24
  • Kristoffer Roden, Karlskoga – 0586-636 04
  • John Gatugård, Karlskoga – 0586-636 23
  • Mattias Långström, Karlskoga – 0586-636 21
  • Marko Heikkinen, Filipstad – 0590-152 14
  • Jörgen Kjellberg, Filipstad – 0590-152 13

Boka din kurs här (Öppnas i ny flik)