En bil hade hamnat på taket i ett dike. Föraren ur vid vår framkomst, fick följa med ambulansen.