Bakgrund

Räddningstjänsten får med jämna mellanrum förfrågningar angående vad som gäller vid tillfälliga övernattningar i skolor, fritidshem etc. i samband med lov, turneringar och liknande. För att förenkla vid dessa förfrågningar finns detta PM med instruktioner och regler gällande tillfälliga övernattningar.

Anvisningar

 • Antal personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m2/person, vilket ger ca 20 personer per klassrum (med sängar 4 m2/person). I större lokaler t.ex. gymnastiksal bör enheter om ca 20 personer sektioneras med gångar på 5 meter. Dessa skall mynna vid in- respektive utgångsdörrarna.
 • Brandvarnare skall finnas i lokaler där övernattning sker.
 • Samtliga utrymningsvägar skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.
 • Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda. Undantag medges när dörrar är uppställda med rökdetektorstyrda hållmagneter.
 • Rökning är förbjuden i hela byggnaden. Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda lokaler (skolkök och matsal). Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.
 • Husvagnar, container eller dyl. får ej uppställas/placeras närmare byggnaden än 6 meter. Uppställningen får inte utgöra hinder för räddningstjänstens fordon.
 • I byggnaden skall finnas en vakt (vuxen). Vakten skall göra regelbundna bevakningsronder samt ha möjlighet att ringa nödnumret 112 vid behov (t.ex. via mobiltelefon).
 • Varje deltagargrupp skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av byggnaden. Informationen skall bl. a omfatta:

  • Utrymningsvägarna
  • Brand- och utrymningslarm
  • Uppsamlingsplats
  • Brandredskap
  • Ordningsreglerna