För de företag/verksamheter som hanterar så stora mängder av kemikalier att de klassas som Seveso-verksamheter är kommunen skyldig att för dessa företag upprätta en plan för räddningsinsats. Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd, hur resurserna skall samordnas samt på vilket sätt allmänheten skall ges kunskap om vilka åtgärder de skall vidta och hur de varnas och informeras i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid anläggningen.

Följande företag är Seveso-klassade och därmed har BRT tagit fram plan för räddningsinsats:

2018-0758-111 Kommunens plan för räddningsinsats – Björkborns industriområde Kga 2018-10-10  Företagen Saab Dynamics AB, Cambrex Karlskoga AB & Eurenco Bofors AB – Björkborns industriområde Karlskoga

Akzo Nobel Adhesives AB – Presterudsudden, Kristinehamn

2017-0124-319 Kommunens plan för räddningsinsats – Ovako Hellefors AB – Östra industriområdet Hällefors

2017-0215-319 Kommunens plan för räddningsinsats – Flogas Karlskoga AB – Botorps industriområde Karlskoga

2018-0837-111 Kommunens plan för räddningsinsats – Bofors Test Center Karlskoga  – Immetorp Karlskoga

2018-0695-111 Kommunens plan för räddningsinsats – Forcit Sweden AB Kga 2018-09-19 – Immetorp Karlskoga

2018-0695-111 Kommunens plan för räddningsinsats – Scana Steel Bbg AB 2018-09-19 – Björneborg, Kristinehamns kommun

2018-0758-111 Kommunens plan för räddningsinsats – Outokumpu Stainless AB Dfs 2018-10-10 – Degerfors