Enligt det nya SevesoIII-direktivet som började gälla fr.o.m 2015-06-01 skall information till allmänheten om Seveso-verksamheter publiceras på både kommunens samt räddningstjänstens hemsida. Nedan följer de informationsdokument som tagits fram av Seveso-företagen inom Bergslagens Räddningstjänst verksamhetsområde:

Eurenco Bofors AB, Cambrex Karlskoga AB och Saab Dynamics AB – Björkborns industriområde Karlskoga

mail Info till allmänheten AkzoNobel Adhesives AB 2017 – Presteruds industriområde Kristinehamn

Ovako Sweden AB – Östra industriområdet Hällefors

Flogas Sverige AB – Botorps industriområde Karlskoga

mailBofors Test Center och Forcit Sweden AB – Immetorp Karlskoga

Scana Steel Björneborg AB – Björneborg, Kristinehamns kommun

mailOutokumpu Stainless AB – Degerfors

Seveso-verksamheter på lägre kravnivå:

Österviks bergtäkt – Information till allmänheten Östervik bergtäkt

Vassgårda bergtäkt – Information till allmänheten Vassgårda bergtäkt

 

På kommuners hemsidor kan du också hitta information om Seveso-verksamheter:

Karlskoga: http://www.karlskoga.se/Kommun–politik/Trygg-och-saker/Sevesodirektiv—kemikalieforetag.html

Kristinehamn: http://www.kristinehamn.se/kommun-politik/information-till-allm%C3%A4nheten-%E2%80%93-seveso-iii-direktivet

Degerfors: http://www.degerfors.se/kommun-och-politik/trygg-och-saker.html

Hällefors: https://www.hellefors.se/kommunpolitik/sakerhettrygghetochkris/sevesoiiidirektivet.4.3113ef53158b118f7bb2f98.html