Anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har upphört i samband med att föreskriften MSBFS 2013:3 ersatte tidigare föreskrift. Nu skall tillstånd sökas då hanteringen av brandfarlig vara överstiger tillståndspliktig mängd. Aktuella tillståndspliktiga mängder finns att läsa i MSBFS 2013:3.

Brandfarlig vara

Ansökan tillstånd brandfarlig vara BRT 2019

Explosiv vara

Ansökan tillstånd explosiva varor BRT 2019

Egensotning

Dispensansökan för rengöring BRT 2019

Skriftlig redogörelse över brandskyddet

Mall för Brandskyddsredogörelse enligt SRVFS 2004-4