Här kan du finna information om plan för räddningsinsats vid Sevesoklassade företag inom BRT:s insatsområde, VMA (viktigt meddelande till allmänheten), olika ansökningshandlingar (egensotning, tillstånd till hantering brandfarlig/explosiv vara) samt råd/regler/anvisningar för olika situationer och evenemang. Dessutom kan du här läsa de Sevesoklassade företagens Information till allmänheten som enligt Sevesodirektivet skall finnas tillgängligt på både kommunens och förbundets hemsida.