ANTAL OLYCKSTILLFÄLLEN I BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST

Olyckstyp 2016 2017 2018
Annan brand 16 27 13
Annan hjälp till ambulans 31 36 37
Annan händelse utan risk för skada 67 70 140
Annat sjukvårdslarm 145 107 128
Automatlarm 474 399 342
Begränsat läckage av drivmedel/olja 24 60 45
Brand i fordon 55 63 67
Brand i avfall/återvinning 27 41 16
Brand i byggnad 161 157 164
Brand i skog och mark 81 51 109
Drunkning/tillbud 8 3 8
Hiss utan risk för personskada 36 54 61
Hjärtstoppslarm 29 21 28
Självmord/försök 5 11 15
Stormskada 11 20 51
Trafikolycka 229 208 212
Utsläpp farligt ämne 20 14 11
Översvämning dagvatten/avlopp 5 9 29
Övrigt 71 91 40

ANTAL OLYCKTILLFÄLLEN/STATION

Station 2016 2017 2018
Karlskoga 411 407 461
Kristinehamn 378 345 352
Filipstad 220 216 216
Hällefors 119 143 118
Strorfors 72 60 76
Degerfors 126 118 95
Lesjöfors 145 135 163
Åtorp 24 17 33
  1495 1441 1514