Bakgrund
Bergslagens räddningstjänst utför idag IVPA (I väntan på ambulans) vid sex brandstationer.
I Hällefors och Åtorp har det varit en försöksverksamhet under tre år i samverkan med Örebro Läns Landsting.
Utalarmering av resp utryckningsstyrka har skett vid hjärtstopp.
På samtliga 8 brandstationer i räddningstjänstförbundet finns det utbildad personal som har tillgång till bl.a. defibrillatorer.
Landstinget i Värmland (LiV) har idag två dygnsambulanser i Kristinehamn placerade på brandstationen i Kristinehamn och som bemannas med landstingsanställd ambulanspersonal.

Avtal f.o.m. 2014

1.
Bergslagens räddningstjänst (BRT) och Landstinget i Värmland (LiV) har idag avtal för att utföra IVPA på brandstationerna i Åtorp (Värmlands Län), Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Lesjöfors.
Omfattningen är i huvudsak att BRT verkställer utryckning med en utryckningsstyrka på minst två personer då ambulans inte är disponibel inom 10 min vid följande prio 1-larm:

  • Hjärtstopp
  • Ofri luftväg
  • Större yttre blödning

2.
Bergslagens räddningstjänst (BRT) och Landstinget i Örebro Län (ÖLL) har sedan i september 2014 ett undertecknat tillsvidareavtal som omfattar Hällefors, Degerfors och Åtorp.
Utryckningsstyrkan med minst två personer ska larmas på alla insatser som uppfyller kriteriet:

  • Misstänkta hjärtstopp som är bevittnade.

Även i de fall ordinarie ambulans finns tillgänglig inom tätorten.
Eftersom uppdraget är nytt för utryckningsstyrkan i Degerfors så kommer verksamheten, efter avslutad utbildning, att påbörjas runt årsskiftet 2014-2015 i Degerfors.
Tyvärr har vi inte lyckats nå en uppgörelse med ÖLL avseende samverkan vid hjärtstopp i Karlskoga

Anders Nilsson
Förbundschef