Allmän information

Personalhandbok Bergslagens Räddningstjänst (ej klart)
Riktlinjer Introduktion brandman deltid (ej klart)
Tillsyneförättare enligt LSO (ej klart)
Utbildning körkortbehörighet C (DOC) (ej klart)

Budget/taxor