Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2019-2022

Karlskoga
Ordinarie Henric Leijder (m) Yvonne Nilsson (s)
Ersättare Tomas Alexandersson (c)  Ulf Rådesjö (s)

Kristinehamn
Ordinarie Björn Nyström Vice Ordförande (m) Lars Andersson (s)
Ersättare Göran Larsson (c) Ingrid-Märta Grönlie (s)

Filipstad
Ordinarie Håkan Engström (s)

Ersättare Ulf Söhrman (m)

Hällefors
Ordinarie Christer Olken (s)
Ersättare Katja Ollila (v)

Degerfors
Ordinarie Johan Nordström (m)

Ersättare Franz Maretta (s)

Storfors
Ordinarie Lennart Johansson (s) Ordförande
Ersättare Janina Hjälm (s)

Ledningsgruppen

Förbundschef/Räddningschef Peter Backman
Avdelningschef Tomas Carlsén
Larmchef Patrick Lundwall
Ekonom Jeanette Hallgren
Administratör Cecilia Raner Björn