För de kommuninnevånare som behöver en extra trygghet finns trygghetslarm. Det är ett larm som man alltid bär med sig i sitt hem och lätt aktiveras vid ett hjälpbehov. En linje öppnas till larmcentralen och våra larmoperatörer kan kommunicera med brukare och snabbt dirigera rätt hjälp till den hjälpsökande. Vi tar i dagsläget emot larm från drygt 3000 brukare i våra medlemskommuner.

Behovet av trygghetslarm bedöms av kommunens biståndshandläggare. Dessa kan också bedöma behov av extra utrustningar till larmen så som larmmattor, dörrlarm och andra typer av speciallösningar utifrån individens behov.

Tekniker från larmcentralen installerar trygghetstelefoner och annan utrustning hos brukarna och vi utför också service på utrustningen för största möjliga driftssäkerhet.

Har du som biståndshandläggare, vårdpersonal, brukare eller anhörig frågor eller synpunkter på våra trygghetslarm så kontakta larmchef Patrick Lundwall eller driftansvarig Susanne Berg Larsson på telefon 0586-636 00 eller via epost patrick.lundwall@brt.se – susanne.berg@brt.se