Tipsa om faror och risker runt om i vår omgivning.

Varför skall jag ringa?
Skador och olycksfall är en av de vanligaste orsaker till att människor förolyckas i Sverige. Den vanligaste orsaken till dödsfall för barn och ungdomar är just olycksfall. Varje år kostar dessa olyckor samhället stora summor pengar och många anhöriga stort lidande.

Tillsammans med kommunerna försöker Bergslagens Räddningstjänst att skapa en säker miljö för alla som bor inom kommunen.

Vi behöver din hjälp för att hitta olyckfallssriskerna som finns runt omkring oss. Ring 020-636 636. Dygnet runt. Och kom ihåg: Det är bättre att ringa en gång för mycket, än att inte ringa alls.

Vem skall jag ringa?
Slå numret 020- 636 636. Samtalet kostar ingenting.

Kan jag maila också?
Visst, skicka ett mail till risklinjen@brt.se beskriv faran noggrant.

Du kopplas till Bergslagens Räddningstjänst och får prata med någon som lyssnar till ditt tips. Samtalet registreras och vidarebefordras i en riskrapport till ansvarig inom din kommun. Allt för att skapa en säkrare miljö för oss alla.

Vad skall jag ringa om?
Till Risklinjen kan du ringa och rapportera alla slags faror inom kommunen t ex:

  • Brunnar utan lock
  • Hål i gatan
  • Farliga trafikplatser
  • Farliga uteplatser
  • Farliga trapphus
  • Kvarglömda gifter, skrot mm
  • Trasiga redskap på lekplatser
  • Akuta risker som rapporteras åtgärdas omgående.
  • Tänk på att, en risk kan drabba dig. Ju fler tips som kommer in, desto fler olyckor kan vi förhindra.

Ett samarbete mellan Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun och Bergslagens Räddningstjänst

Karlskoga kommun  Kristinehamn kommun  Bergslagens Räddningstjänst