Styrkan åker på larm om undersökning, tjutande brandlarm som hörs från platsen.

Fanns ingen naturlig orsak till tjutandet.