Styrkan åker på ett hisslarm till idrottshallen.
Hissen tom vid framkomst.