Fyrverkerier

Har du koll på de nya reglerna när det gäller fyrverkerier? Från 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne.
Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

För mer information om fyrverkerier, läs på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/fyrverkerier/