På grund av branden vid Mosseruds avfallsanläggning luktar det just nu rök i större delar av Karlskoga.

Röken är inte farlig, men skulle man besväras av doften uppmanas man att stänga fönster och ventilation.

Mosserud avfallanläggning är stängt idag för allmänheten.