Mindre brand på grillplats, släcktes med vatten från släckbil.