Brand i lägenhet på plan två i ett hyreshus.
Vid framkomst slog lågor ut genom fönstret.
Inga personer kvar i lägenheten så rökdykare fick i uppgift att släcka branden.
Tre lägenheter utrymdes pga rökspridning.
Efter släckning RVR räddning då vi tog hand om släckvatten samt vädrade med hjälp av fläktar. Samverkan mellan Restvärdesledare, KGA Hem, Polis, Amb, Securitas, Rörkrökare , Socialen samt Elektriker