Mindre brand i terrängen 150 meter från väg 26. Släcktes med vatten från släckbil.