styrkan åker på brand ute. Glödbrand i en stubbe. Vi släckte med vatten från 8310.