Larmet utlöst utan synbar anledning, vi återställde samt lämnade över till personal på plats.