Styrkan åker på automatlarm – larmet orsakat av matlagning.