Styrkan åker på automatlarm. Motbud innan framkomst, åker fram och återställer larmet.