Fuktlarm utlöst pga en mindre mängd vatten på ett golv. Kommun jouren på plats och övertog ärendet.