Styrkan åker på automatlarm på förskolan Humlan. Vidbrända popcorn i Micro.