Damm från tilluftsaggregat efter service var orsaken till larmet.