Styrkan åker på Automatlarm.
Larm utlöst p.g.a. vattenånga