Styrkan åker på Automatlarm
Fel på larmet och ingen åtgärd av räddningstjänsten