VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten

Hällefors kommun har 2015 genomfört och beslutat om en Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH). Kommunfullmäktiges uppfattning var dessutom att Hällefors kommun bör ha ett system för Viktigt meddelande till allmänheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför beviljat installation av sju VMA-anläggningar i Hällefors tätort och en anläggning i Grythyttan. MSB har i samarbete med Bergslagens Räddningstjänst monterat anläggningarna under april och maj månad.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas kan därför varningssignalen Viktigt Meddelande användas.

Vilka situationer kan det handla om?
Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det är i första hand Polis och Räddningstjänst som begär varningsmedelande.

Hur låter signalen?
Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

Vad ska du göra när signalen hörs?

  • Stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  • Stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  • Sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

Signalen testas varje kvartal
Signalen testas kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Första testet kommer preliminärt att ske måndag den 13 juni kl 15.00

Provning och övervakning av VMA-anläggningarna sker från Larmcentralen i Bergslagens Räddningstjänst.

Välkommen att kontakta räddningstjänsten eller Hällefors kommun för mer information.

Bergslagens Räddningstjänst
Tel. 0586-636 000
E-mail: tomas.carlsen@brt.se
Hemsida: www.brt.se
Hällefors kommun
0591-64100
E-mail: birgitta.berggren@hellefors.se
Hemsida: www.hellefors.se