Bergslagens Räddningstjänst vill förtydliga att vi inte åker ut och fyller på vatten i dricksvattenbrunnar, pooler osv då detta inte är att betrakta som räddningstjänstuppdrag.

Mattias Långström
Brandinspektör