Skolskjutschaufförer risk och säkerhet
Varje skoldag åker hundrastusentals ungdomar buss, minibuss eller taxi till och från skolan. Ett stort ansvar vilar på chauffören. Mycket kan hända vid skolskjutstransporter. Fordonet kan bli påkört eller på annat sätt bli inblandat i en olycka. Det kan börja brinna. Ett plötsligt akut sjukdomsfall kan medföra en mycket svår situation. När olyckan är framme är chaufförens agerande betydande för liv och död. Räddningstjänsten och ambulans är aldrig först på plats.

Kursmål
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap att rätt kunna ingripa vid en olycka, brand eller akut sjukdomsfall. Föraren ska förstå brands uppkomst samt kunna identifiera och förebygga risker. Kunna larma på rätt sätt samt ha kännedom om arbetet på en skadeplats. Kursdeltagaren ska vidare kunna genomföra regelbundna utrymningsövningar och säkerhetsinformationer.

Kursinnehåll
Förarens ansvar. Brandkunskap. Brandförlopp. Brandorsaker/risker. Alarmering. Organisation på skadeplats. Åtgärder vid olycka. Krishantering. Förebyggande åtgärder. Praktikiska släckövningar, utrymning ur buss samt förebyggande säkerhetskontroll. Första hjälpen LABC.