Anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har upphört i samband med att föreskriften MSBFS 2013:3 ersatte tidigare föreskrift. Nu skall tillstånd sökas då hanteringen av brandfarlig vara överstiger tillståndspliktig mängd. Aktuella tillståndspliktiga mängder finns att läsa i MSBFS 2013:3.

Tillståndsansökan brandfarlig vara BRT (PDF)

Gasolanmälan inom publika områden BRT (DOT)

Tillståndsansökan explosiv vara (DOT)

Egen rengöring (DOC)

Dispensansökan för rengöring BRT (PDF)

Föreståndareanmälan Brandfarlig vara (DOTX)

Mall för brandskyddsredogörelse (Enligt SRVFS 2004:4) (PDF)

Mall för Brandskyddsredogörelse enligt SRVFS 2004:4 (PDF)