Anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har upphört i samband med att föreskriften MSBFS 2013:3 ersatte tidigare föreskrift. Nu skall tillstånd sökas då hanteringen av brandfarlig vara överstiger tillståndspliktig mängd. Aktuella tillståndspliktiga mängder finns att läsa i MSBFS 2013:3.

Tillståndsansökan Brandfarlig vara (DOT)

Tillståndsansökan explosiv vara (DOT)

Egen rengöring (DOC)

Dispensansökan för rengöring BRT (PDF)

Föreståndareanmälan Brandfarlig vara (DOTX)

Mall för brandskyddsredogörelse (Enligt SRVFS 2004:4) (PDF)

Mall för Brandskyddsredogörelse enligt SRVFS 2004:4 (DOT)