ANTAL OLYCKSTILLFÄLLEN I BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST

Olyckstyp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Automatlarm ej brand/gas 337 296 335 355 320 381 339 358 341
I väntan på ambulans (IVPA) 30 74 144 189 191 212 206 253 210
Trafikolycka 143 140 127 155 158 158 173 178 157
Brand ej i byggnad 181 241 179 206 207 127 184 130 141
Brand i byggnad 142 162 174 145 159 190 158 140 128
Förmodad brand 36 42 38 54 12 65 76 72 62
Hiss ej nödläge 51 66 66 72 39 54 42 37 48
Utsläpp farligt ämne 40 41 45 60 45 43 65 41 40
Hjälp till ambulans 14 13 14 18 20 26 29 40 33
Nödställd person 14 5 7 14 23 16 8 16 16
Förmodad räddning 33 9 22 5 5 10 12 8 12
Annan vattenskada 18 21 13 24 38 34 22 23 12
Falsklarm brand 10 12 4 4 12 8 9 6 9
Nödställt djur 7 7 11 6 15 12 9 7 8
Drunkning/tillbud 5 4 7 8 11 8 9 5 7
Hjälp till polis 3 9 2 4 5 5 8 7 5
Felindikering automatlarm 0 5 3 4 0 0 7 5 0

ANTAL OLYCKTILLFÄLLEN/STATION

Station 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Karlskoga 371 360 387 397 398 371 421 382 369
Kristinehamn 274 315 280 305 287 361 334 294 296
Filipstad 154 153 154 191 201 190 188 169 179
Hällefors 94 91 76 96 95 93 106 107 106
Storfors 40 62 123 152 166 157 128 157 132
Degerfors 72 82 101 85 86 86 109 110 183
Lesjöfors 63 89 84 122 128 130 132 166 116
Åtorp 23 12 24 26 20 26 21 22 19