Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2015-2018 (inom parantes är ersättare)

Ordförande Göran Ståhlberg, Karlskoga (Niina Laitila, Karlskoga)
Alf Rosberg, Karlskoga (Anders Wistedt  Karlskoga)
Gunnar Eriksson, Kristinehamn (Marianne Bodin Kristinehamn)
Stefan Udnie, Kristinehamn (Monica Gustavsson, Kristinehamn)
Per-Åke Sandberg, Filipstad (Cecilia Svanlind Thörn, Filipstad)
Per Karlsson, Hällefors (Thomas Lönn, Hällefors)
Torbjörn Holm, Degerfors (Johan Nordström, Degerfors)
Lennart Johansson, Storfors (Janina Svensson, Storfors)

Ledningsgruppen

Förbundschef/Ekonom Jeanette Hallgren
Räddningschef Peter Backman
Avdelningschef Tomas Carlsén
Administratör Cecilia Raner Björn
Larmchef Patrick Lundwall