Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2015-2018 (inom parantes är ersättare)

Ordförande Göran Ståhlberg, Karlskoga (Niina Laitila, Karlskoga)
Alf Rosberg, Karlskoga (Anders Wistedt  Karlskoga)
Gunnar Eriksson, Kristinehamn (Marianne Bodin Kristinehamn)
Stefan Udnie, Kristinehamn (Monica Gustavsson, Kristinehamn)
Per-Åke Sandberg, Filipstad (Cecilia Svanlind Thörn, Filipstad)
Per Karlsson, Hällefors (Thomas Lönn, Hällefors)
Torbjörn Holm, Degerfors (Johan Nordström, Degerfors)
Lennart Johansson, Storfors (Janina Svensson, Storfors)

Ledningsgruppen


Förbundschef/
Ekonom
Jeanette Hallgren


Räddningschef
Peter Backman


Avdelningschef
Tomas Carlsén


Administratör
Cecilia Raner Björn


Larmchef
Patrick Lundwall