Bergslagens Räddningstjänst bildades 1 januari 1997 genom att Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner bildade ett kommunalförbund för räddningstjänst. Förbundet leds av en direktion bestående av:

Direktionsledamöter 2019-2022

Karlskoga – Ordinarie Henric Leijder (m) Ulf Rådesjö (s) – Ersättare Tomas Alexandersson (c) Yvonne Nilsson (s) Ersättare

Kristinehamn – Ordinarie Björn Nyström (m) Lars Andersson (s) –  Ersättare Göran Larsson (c) Ingrid-Märta Grönlie (s)

Filipstad – Ordinarie Håkan Engström (s) Ersättare Ulf Söhrman (m)

Hällefors – Ordinarie Vakant Ersättare Katja Ollila (v)

Degerfors – Ordinarie Johan Nordström (m) Ersättare Franz Maretta (s)

Storfors – Ordinarie Lennart Johansson (s) Vice Ordförande Ersättare Janina Hjälm (s)

Ledningsgruppen

Förbundschef/Räddningschef Peter Backman
Avdelningschef Tomas Carlsén
Larmchef Patrick Lundwall
Ekonom Jeanette Hallgren
Administratör Cecilia Raner Björn