Sök Äldre larm

Sök år Sök månad Sök station  

Kristinehamn    
2014-08-21 10:13 - E 18 Solbackemotet - Person i svår belägenhet
Räddningsledare: Styrkeledare
Mer info senare.

Kristinehamn    
2014-08-21 09:44 - E18 mot Kristinehamn - Trafikolycka
Räddningsledare: Mark Selmer
Mer info senare.

Kristinehamn    
2014-08-21 07:14 - Basvägen 3 - Brand i byggnad
Räddningsledare: Mark Selmer
Mer info kommer..

Kristinehamn    
2014-08-21 06:58 - Niklasdamm - Dammolycka
Räddningsledare: Magnus Bolmenäs
Mer info kommer..

Kristinehamn    
2014-08-21 03:34 - Centrala Kristinehamn - Brand i byggnad
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Kristinehamn    
2014-08-21 02:22 - Centrala Kristinehamn - Vattenskada i byggnad
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Kristinehamn    
2014-08-20 17:56 - Centrala Kristinehamn - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
IVPA-larm Vi hjälpte Ambulansen.

Filipstad    
2014-08-20 14:18 - Kungsvägen 21, Nykroppa - Automatlarm
Räddningsledare: Dick Ericsson
Automatlarm brand Nykroppa skola.
Larm p.g.a tekniskt fel.

Filipstad    
2014-08-20 07:33 - vid Bergmästarbron - Sanering
Räddningsledare: Anders Danielsson
Plockat upp plankor från Kvarnbrodammen som flöt i Skillerälven.

Karlskoga    
2014-08-19 15:14 - Lv 237 - Trafikolycka
Räddningsledare: Lars Persson
Singelolycka 2 personer till lasarettet för observation.

Kristinehamn    
2014-08-19 13:51 - Hamnen - Automatlarm
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Automatiskt brandlarm utlöst på M/S Christine af Bro. Fann ingen orsak, lämnade över till den anländande skepparen.

Karlskoga    
2014-08-19 10:02 - Lasarettet - Automatlarm
Räddningsledare: Lars Persson
Larmet orsakats av tekniskt fel.

Filipstad    
2014-08-19 08:51 - Daglösen - Räddning
Räddningsledare: Anders Danielsson
Stora plankor som spolats bort från sina infästningar vid Kvarnbrodammen flöt omkring i sjön Daglösen. Drog in plankorna till land, där de togs omhand av personal från Filipstads energi.

Kristinehamn    
2014-08-18 10:40 - M/S Christine af Bro - Automatlarm
Räddningsledare: Magnus Bolmenäs
Vi hittade ingen orsak till att larmet löste ut så Kaptenen fick ta över ärendet. Vi försökte återställa och fick en indikation på något fel.

Filipstad    
2014-08-17 21:10 - Blombackavägen - Automatlarm
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Automatlarm orsakat av vattenånga.

Karlskoga  
2014-08-17 12:15 - Kilstavägen Karlskoga - Trafikolycka
Räddningsledare: Krister Berggren
En person hade kört in i ett träd. Fördes till Las för observation

Kristinehamn    
2014-08-17 10:02 - E18 Kristinehamn - Trafikolycka
Räddningsledare: Roger Liderfors
singelolycka bil som hamnat på taket. Lämnade över till polis samt assistanskåren ingen åtgärd av oss.

Kristinehamn    
2014-08-17 03:53 - Tätort - IVPA
Räddningsledare: Peter Karlsson
Sjukdomsfall

Karlskoga  
2014-08-16 18:45 - E18 vid Mcdonalds - Trafikolycka
Räddningsledare: Styrkeledare
Trafikolycka med fem ungdomar i bilen. Bilen fick sladd i utgången av rondellen o hamnade i räcket. Inga stora skador på personerna.

Karlskoga    
2014-08-16 15:05 - Villingsberg skjutfält Karlskoga - Automatlarm
Räddningsledare: Krister Berggren
Larmet visade sig vara tekniskt fel i anläggningen

Filipstad    
2014-08-16 03:46 - Nykroppa Skola - Automatlarm
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Automatlarm utlöst av okänd anledning. Återställde och lämnade över till anläggningsskötaren.

Kristinehamn    
2014-08-15 20:28 - Sannagatan - Hissnödläge
Räddningsledare: Bengt Eriksson
En person fast i hiss pga strömavbrott. Öppnade dörren och hjälpte personen ut.

Filipstad    
2014-08-15 18:04 - Hemtjärnen - Djurräddning
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Hund som simmat till andra sidan tjärnen och kunde inte ta sej upp på land själv. Vi lade i båt och kunde på så vis få med honom tillbaka upp på land till matte.

Karlskoga    
2014-08-15 09:21 - Mosserud Gottebol - Automatlarm
Räddningsledare: Lars Persson
Automatlarm Mosserud

Karlskoga    
2014-08-15 02:09 - Bofors ind omr - Automatlarm
Räddningsledare: Lars Persson
Larmet utlöst rök från skärolja.

Kristinehamn    
2014-08-14 19:52 - Riksväg 26 - Trafikolycka
Räddningsledare: Peter Karlsson
En personbil väjde för en mötande bil varvid dom körde in i vajerräcket .Inga personskador.

Lesjöfors    
2014-08-14 13:58 - Centralt - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
Sjukdomsfall

Karlskoga  
2014-08-14 11:45 - Nyttorp - Trafikolycka/singel
Räddningsledare: Krister Berggren
En person i personbil kom ut för nära vägkanten och voltade ner på taket. inga allvarliga skador.

Filipstad    
2014-08-13 18:18 - Wasabröd/Barilla - Automatlarm
Räddningsledare: Peter Edmark
Hälleforsstyrkan som stod i beredskap i Persberg, åker på detta larm då Filipstad är upptagna av en brand. Hittade ingen orsak till larmet, troligen tekniskt fel. Vi lämnade över ärendet till anläggningsskötaren.

Filipstad    
2014-08-13 17:25 - Lilla Daglösviken - Brand i byggnad
Räddningsledare: Peter Karlsson
Brand i sommarstuga, brand i vägg och vind. Rökdykare frilade väggar och tak för att komma åt branden som släcktes med vatten från släckbil. Polis och ambulans på plats.

Karlskoga    
2014-08-13 16:21 - sjön Möckeln - Undersökning
Räddningsledare: Mark Selmer
Vi tog bort en lina som trasslat in sig i propellern på en båt.

Filipstad    
2014-08-13 16:20 - Asphytteg 32 - Utsläpp
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Mindre oljeutsläpp, personbil. Sanerade platsen.

Karlskoga    
2014-08-13 12:33 - Nobel Bio Care - Automatlarm
Räddningsledare: Kenneth Eriksson
Brand i maskin som släcktes av det automatiska släcksystemet. Vi vädrade lokalen med hjälp av fläkt. Lämnade över till teknisk service.

Kristinehamn    
2014-08-13 04:18 - Tullportsgatan - Brand
Räddningsledare: Roger Liderfors
En tidningsautomat som fattat eld. Vi släckte av med vatten från släckbil.

Karlskoga  
2014-08-12 16:16 - Timsbron - Villabrand
Räddningsledare: Mats Sjölander/Larz Eidwall
Helt övertänt garage vid vår framkomst. Vi kunde dra ut bilen som släcktes, dock gick inte garaget att rädda utan vi koncentrerade oss på att rädda boningshuset vilket lyckades. Gaveln på huset samt yttre delen av vindes brandskadades. Vi kontrollera att ingen mer spridning fanns. Huset låg på Karlskoga kommuns vattentäkt vilket gjorde att kommunen grävde upp runt huset för att transportera bort brandrester och jordmassor så att inte grundvattnet blir förstört. Miljörestvärdesledare kontaktad samt kommunens miljö och hälsa samt vattenverket. Polis och ambulans samt styrkor från Karlskoga och Degerfors på plats.

Karlskoga    
2014-08-12 14:48 - Skolgärdet köpcenter - Trafikolycka
Räddningsledare: Mark Selmer
En bil hängde på räcket på parkeringen vid skolgärdet. Vi tog ut en person ur bilen som fick åka till sjukhuset med smärtor i bröstet.

Filipstad    
2014-08-12 06:15 - Junibackens dagis - Automatlarm
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Samma detektor som igår, okänd orsak till larmet. Lämnade över till personal på plats.

Filipstad    
2014-08-11 14:17 - Junibacken, dagis - Automatlarm
Räddningsledare: Lotta Jonsson
Automatlarm. Detektor utlöst, hittade ingen orsak. Återställde och återgick till stationen.

Karlskoga    
2014-08-11 11:18 - Bodalsbacken - Undersökning
Räddningsledare: Styrkeledare
Undersökning av rök från skogen. Efter en stunds letande fann vi ingen brand.

Kristinehamn    
2014-08-10 01:16 - Kungsgatan - Hissnödläge
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Person fast i hiss som hjälptes ut.

Storfors    
2014-08-09 11:14 - Centrala Storfors - IVPA-larm
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Storfors    
2014-08-09 05:59 - Parkgatan - Brand i byggnad
Räddningsledare: Per-Erik Andersson
Kvarglömd kastrull på spisen var orsaken till larmet, ventilerade lägenheten med korsdrag.

Karlskoga    
2014-08-08 17:02 - Hedgatan - Brand ute
Räddningsledare: Robert Karlsson
En person eldade trädgårdsavfall i sin trädgård. Vi informerade om eldningsförbudet varvid ägaren släckte elden med sin trädgårdsslang.

Karlskoga    
2014-08-08 13:55 - Kyrkstensvägen 27 - Brand ute
Räddningsledare: Robert Karlsson
Larm om brand i elskåp, vid framkomst var läget lugnt. Ingen åtgärd av oss. Överlämnade ärendet till Karlskoga Energi som kom till platsen.

Karlskoga    
2014-08-08 11:10 - Sofiaplan - Brand Ute
Räddningsledare: Robert Karlsson
Kontroll efter påringning ang eldning av trädgårdsavfall.
Vi blötte ner en plåttunna med glöd och informerade om gällande Eldningsförbud.

Karlskoga    
2014-08-08 10:54 - Vindarnas väg - Undersökning
Räddningsledare: Robert Karlsson
Kontroll av en lägenhet efter en mindre brand. Polis och fasighetsägare på plats och övertog ärendet.

Karlskoga    
2014-08-08 08:00 - Skrågatan - Undersökning
Räddningsledare: Robert Karlsson
Kontroll av spisfläkt och kanaler efter brand på spis. Kontaktade restvärdesledare och lämnade över ärendet till fastighetsägare på plats.

Filipstad    
2014-08-08 05:15 - Olw-Chipsfabrik - Automatlarm
Räddningsledare: Mikael Myhrén
Larmet utlöst utan synbar anledning.

Filipstad    
2014-08-08 01:58 - Olw-Chipsfabrik - Automatlarm
Räddningsledare: Mikael Myhrén
Larmet orsakat av ånga.

Karlskoga    
2014-08-08 - Kyrkstensvägen 27 - Brand ute
Räddningsledare: RK
mer info senare

Karlskoga    
2014-08-07 21:37 - Skogsrundan - Brand ute
Räddningsledare: Andreas Persson
Vi släckte av eldrester från en provesorisk grillplats.

Filipstad    
2014-08-07 21:16 - OLW-Chips - Brand fordon
Räddningsledare: Marko Heikkinen
Brand i en el-truck som personalen själva hade släckt med kolsyresläckare. Ingen åtgärd från Räddningstjänsten.

Lesjöfors    
2014-08-07 20:33 - Centrala Lesjöfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
IVPA-larm

Storfors    
2014-08-07 19:20 - Bjurtjärn - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
.

Kristinehamn    
2014-08-07 11:19 - S Torget 1 - Automatlarm
Räddningsledare: Joakim Svärd
Automatlarm som troligen orsakat av matlagning. Återställde larmet.

Karlskoga    
2014-08-07 11:05 - Bharat Forge Kilsta - Automatlarm
Räddningsledare: Andreas Persson
Avluftning av kvävgas var orsaken till larmet, ingen åtgärd från vår sida.

Filipstad    
2014-08-07 09:08 - Dammshöjden - Skogsbrand
Räddningsledare: Marko Heikkinen
Letade efter en förmodad skogsbrand kring Dammshöjden och Klockarhöjden.Hittade ej någon brand.Återgick till stationen.

Filipstad    
2014-08-07 08:36 - Wasabröd / Barilla - Automatlarm
Räddningsledare: Mikael Myhrén
Larmet utlöst utan synbar anledning, lämnade över till anläggningsskötare.

Lesjöfors    
2014-08-06 21:27 - Långgården-Långban - Brand ute
Räddningsledare: Marko Heikkinen
Larm om brand ute.IL-Norr, Lesjöforsstyrkan, och Filipstadsstyrkan letade efter en brand i Långban. Visade sig vara en boende som eldade ris/gräs under kontroll. Ingen åtgärd från Räddningstjänsten.

Kristinehamn    
2014-08-06 20:59 - Centrala Kristinehamn - Hissnödläge
Räddningsledare: Styrkeledare
Hissnödläge , släppte ut en person som hade fastnat i hissen .Lämnade över till fastighetsägaren.

Degerfors    
2014-08-06 16:34 - Stora halla - Automatlarm
Räddningsledare: Finn Hansen
Rök från varmgång i ett elskåp utlöste larmet. Vi vädrade och ansvariga för Hallen tog över för att lösa problemet.

Degerfors    
2014-08-06 12:47 - Letälvsgården - Automatlarm
Räddningsledare: Torgny Dagerbäck
Automatlarm utlöst pga. städning vi hjälpte till att återställa larmet.

Karlskoga    
2014-08-06 11:27 - Flygplatsen - Sanering
Räddningsledare: Mark Selmer
Ingen sanering från vår sida.

Kristinehamn    
2014-08-06 11:15 - Centrala Kristinehamn - IVPA
Räddningsledare: Bengt Eriksson
IVPA larm centrala Kristinehamn.

Storfors    
2014-08-06 10:03 - Centrala Storfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
.

Storfors    
2014-08-04 20:23 - Kroppavägen - Brand i byggnad
Räddningsledare: Per-Erik Andersson
Grillning var orsaken till larmet.

Filipstad    
2014-08-04 18:30 - Torskbäcken - Träd över vägen
Räddningsledare: Mikael Myhren
Rensade bort träd över vägen mellan Gammelkroppa och Torskbäcken på ett flertal ställen.

Filipstad    
2014-08-04 17:02 - Gammelkroppa - Brand i byggnad
Räddningsledare: Marko Heikkinen
Brand i en transformator station. Vi väntade in Fortum, så att strömmen skulle vara avstängd. Ingen åtgärd från våran sida.

Karlskoga    
2014-08-04 16:50 - Kyrkbacken 9 - Automatlarm
Räddningsledare: Andreas Persson
Fuktlarm till Karlskoga kommunarkiv, ingen åtgärd från vår sida.

Degerfors    
2014-08-04 16:34 - Stora Halla - Automatlarm
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Degerfors    
2014-08-04 15:43 - Magasinvägen - Brand ute
Räddningsledare: Mats Källström
Befarad brand som självslocknat innan vår framkomst.

Kristinehamn  
2014-08-04 15:24 - Centrala Kristinehamn - Hustak rasat in
Räddningsledare: Roger Liderfors
Hustak som blåste av ett flerfamiljshus. Vi säkrade olycksplatsen sågade bort lösa hängande delar. Restvärde sattes in så vi fick hjälp att täcka taket med presenning.

Kristinehamn    
2014-08-04 15:20 - Rv 580 - Träd på vägen
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Storfors    
2014-08-04 12:06 - Centrala - Sjukdomsfall
Räddningsledare: Styrkeledaren
Ivpa

Hällefors    
2014-08-03 19:21 - mellan Limmingviken o Flosjöhyttan - Hinder på vägen
Räddningsledare: Tomas Hermansson
Rensade vägbanan på ett 10tal träd.

Filipstad    
2014-08-03 18:43 - Hantverkargatan 9 - Automatlarm
Räddningsledare: Dick Ericsson
Automatlarm orsakad av åska.
Återställde och överlämnade till anläggningsskötaren.

Karlskoga    
2014-08-03 17:59 - Björkborns industri området - Automatlarm
Räddningsledare: Mark Selmer
Larmet orsakat av tekniskt fel. Åska den troliga orsaken till larmet.

Karlskoga    
2014-08-03 17:57 - Björkborns industri området - Automatlarm
Räddningsledare: Mark Selmer
Larmet orsakat av tekniskt fel. Åska var troligvis orsaken.

Storfors    
2014-08-03 12:11 - Hammargatan 4 - Automatlarm
Räddningsledare: Styrkeledare
Larmet orsakades av vattenånga.
Anläggningskötaren var på plats.

Karlskoga    
2014-08-03 10:42 - Källmo - Brand i byggnad
Räddningsledare: Mark Selmer
Brand i pannrum med en flispanna som släcktes med vatten från släckbil.

Storfors    
2014-08-03 09:37 - Centrala Storfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledaren
IVPA-larm

Lesjöfors    
2014-08-03 07:58 - Lesjöfors - Brand ute
Räddningsledare: Fredrik Johansson
Larm om brand ute, letade i området runt Älvsjöhyttan. Fann ingen brand, i samråd med IL-Norr återgick vi till station. Hela området är rökfyllt och en stark brandlukt som antagligen kommer från branden i Sala.

Kristinehamn    
2014-08-03 03:00 - Dr. Ernvallsväg - Automatlarm
Räddningsledare: Roger Liderfors
En däckare som av okänd anledning löst ut.

Degerfors    
2014-08-03 02:37 - Letälven - Befarad båtolycka
Räddningsledare: Mats Källström
Någon hade sett en nödraket skjutas upp nere vid älven. Vi åkte ut med båt och sökte av älven utan hitta någon nödställd båt.

Kristinehamn    
2014-08-02 21:34 - Nore - Fordonsbrand
Räddningsledare: Roger Liderfors
En hjulastare som fattat eld , släcktes med skum + vatten.

Karlskoga    
2014-08-02 18:40 - E 18 Mosserudstippen - Trafikolycka
Räddningsledare: Robert Karlsson
En person kvar på olycksplatsen. Omhändertogs av ambulans. Polis också på plats. Ingen åtgärd från oss.

Kristinehamn    
2014-08-02 18:32 - AXEL KUMLINSVÄG 5 - Automatlarm
Räddningsledare: Roger Liderfors
Automatlarm utlöst av okänd anledning. Vi återställde larmet.

Kristinehamn    
2014-08-02 12:33 - Varnumsleden 5 - Automatlarm
Räddningsledare: Roger Liderfors
Automatlarm Scana. Ett sprucket rör i en blästeranläggning var orsaken. Vi vädrade ut dammet så att det gick att återställa larmet.

Karlskoga  
2014-08-02 11:28 - Lidl Karlskoga - Sanering
Räddningsledare: Robert Karlsson
Med hjälp av Bärgningskåren vändes en bil som låg på taket rätt. Vi sopade upp glas mm. Polis på plats.

Karlskoga  
2014-08-02 03:31 - Körvägen - Brand i villa
Räddningsledare: Andreas Persson
Vid framkomst var det kraftig rökutveckling från takfoten, rökdykare sattes in för att lokalisera och begränsa branden. Glödbränder hittades i husfasaden. Vi inriktade oss på att frilägga delar av husfasaden samt släcka glödbränder. Polis, ambulans, Degerfors styrkan och insatsledare på plats. Bevakning kommer att fortgå under morgontimmarna.

Hällefors  
2014-08-01 17:01 - Dammtjärnen - Fordonsbrand
Räddningsledare: Hasse Dahl
Larm om brand i husvagn. Vid vår framkomst var husvagnen och personbilen helt övertända, samt att det brann i skogen bakom. En yta på ca 50X50 meter brändes av. Styrkan från Filipstad var också larmade men behövdes inte sättas in i släckningsarbetet utan blev ställda som beredskap. Skogsbolaget kontaktades för efterbevakning.

Filipstad    
2014-08-01 13:45 - Olw Chipsfabrik - Automatlarm
Räddningsledare: Dick Ericsson
Larmet orsakats av vattenånga.Ingen åtgärd från vår sida, lämnade över till anläggningsskötaren.

Kristinehamn    
2014-08-01 12:22 - Presterud - Automatlarm
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Larmet utlöst pga matlagning. Ingen åtgärd.

Hällefors    
2014-08-01 09:14 - Centrala Hällefors - IVPA-larm
Räddningsledare: Styrkeledare
IVPA-Larm

Hällefors    
2014-07-31 17:10 - Sikforsvägen - Brand i byggnad
Räddningsledare: Hasse Dahl
Varmgång i en högtryckspump rökfyllde pannrummet. Rökdykarna lokaliserade vart pumpen var och demonterade den. Lokalerna ventilerades med PPV fläkten.
Polis och ambulans på plats, styrkan från Filipstad var även larmad men behövdes ej sättas in.

Hällefors    
2014-07-31 13:15 - Silvergruvsleden/Bjässevägen - Dieselläckage
Räddningsledare: Tomas Hermansson
Sanering av ca 10/L diesel.

Filipstad    
2014-07-31 06:27 - Industrivägen 21 - Automatlarm
Räddningsledare: Dick Ericsson
Larm orsakat av vattenånga.

Kristinehamn    
2014-07-30 17:48 - E18, Marielund - Brand ute
Räddningsledare: Roger Liderfors
Glödbrand i en slipers vi släckte av samt kontaktade banverket.

Karlskoga    
2014-07-30 13:30 - Västra nytorp - Brand ute
Räddningsledare: Mika Karttunen
Larmet visade sig vara eldning av skräp. Släckt vid vår framkomst. Informerade ägaren om eldningsförbudet som råder.

Filipstad    
2014-07-29 23:38 - Bredvik - Undersökning
Räddningsledare: Hasse Dahl
Undersökning om ev.brandspridning efter mindre brand i personbil. Ägaren hade själv släckt branden med en pulversläckare vid vår framkomst.

Kristinehamn    
2014-07-29 21:43 - Värnanäs - Undersökning
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Kontroll av grillbrasa vid Värnanäs. Informerade om reglerna för grillning när det råder eldningsförbud.

Karlskoga  
2014-07-29 16:02 - E 18 preem - Trafikolycka
Räddningsledare: Andreas Persson
Kollision mellan lastbil-personbil i samband med körfälts byte, inga personskador. Polis, ambulans och bärgare på plats.

Karlskoga    
2014-07-29 14:10 - Karlskoga Lasarett - Brand i byggnad
Räddningsledare: Andreas Persson
Fick larm om brand på Karlskoga lassaret. Vi hittade ingen brand och ärendet lämnades över till vaktmästare. Troligtvis falsklarm.

Karlskoga    
2014-07-28 11:44 - Bharat Forge Kilsta - Gasollarm
Räddningsledare: Krister Berggren
Elbortfall var orsaken till larmet. Ingen åtgärd från räddningstjänstens sida

Filipstad    
2014-07-28 06:29 - Industrivägen - Automatlarm
Räddningsledare: Mikael Myhrén
Larmet orsakat av ånga.

Hällefors    
2014-07-27 19:05 - Ovako Hällefors - Gasollarm
Räddningsledare: Peter Edmark
Tekniskt fel kunde konstateras. Åska var orsaken.

Hällefors    
2014-07-27 17:40 - Söder Lindshöjden Hällefors - Skogsbrand
Räddningsledare: Peter Edmark
Vi genomsökte området men kunde inte hitta någon brand. Det spöregnade under tiden så eventuellt att det var ånga/avdunstning som inringaren sett.

Kristinehamn    
2014-07-27 17:09 - Brand - Hjälmarsnäs
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Larm om brand i terrängen på Hjälmarsnäsudden. Branden visade sig vara en hopsamlad hög av vass! Informerade innehavaren av fastigheten och vasshögen om det gällande eldningsförbudet och det olämpliga i att elda under dessa omständigheter.

Lesjöfors    
2014-07-27 16:32 - Centrala Lesjöfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
Mer info kommmer

Hällefors    
2014-07-27 16:27 - IVPA - Centrala Hällefors
Räddningsledare: Styrkeledare
IVPA-Larm

Karlskoga    
2014-07-27 16:14 - Kyrkbacken 9 - Automatlarm
Räddningsledare: Robert Karlsson
Fuktlarm utlöst av okänd anledning. Anläggningsskötare på plats och tog över ärendet.

Degerfors    
2014-07-27 16:00 - janelundsvägen - Trafikolycka
Räddningsledare: Lejder Gustavsson
En Trafikolycka mellan moped och motorcykel. en moped gjorde en vänster sväng utan att ge tecken varvid en motorcykel som låg bakom fick köra omkull för att undvika kollition. passageraren på motorcykeln och mopedisten förda till sjukhus.

Karlskoga  
2014-07-27 09:43 - Timsåsarna - Markbrand
Räddningsledare: Robert Karlsson
Brand i terrängen som orsaktas av eldning på en provisorisk lägerplats.
Vi släckte av en yta på ca 50m2 med hjälp av vatten från en närliggande älv.
Kontroll av området kommer att ske under dagen.

Hällefors    
2014-07-27 08:55 - Björkhaga Servicehus - Automatlarm
Räddningsledare: Peter Edmark
Larmet i en lägenhet hade löst ut. Men någon orsak till larmet kunde vi ej hitta.

Kristinehamn  
2014-07-27 07:11 - Brogårdsskolan - Brand i container
Räddningsledare: Daniel Brandberg
Brand i sopkärl släcktes med vatten från 8010.

Filipstad    
2014-07-27 06:29 - Industrivägen 21 - Automatlarm
Räddningsledare: --
Mer info kommer

Filipstad    
2014-07-27 02:28 - Trastgården Kungsgatan - Hissnödläge
Räddningsledare: Styrkeledare
Hissnödläge

Kristinehamn    
2014-07-26 17:53 - Prästgatan Kristinehamn - Brandlarm via hemlarm
Räddningsledare: Daniel Brandberg
Rök från en pelletspanna var orsak till att brandlarmet utlöst och att vi blev larmade.

Kristinehamn    
2014-07-26 16:20 - Revsandsvägen Kristinehamn landsbygd - Trafikolycka
Räddningsledare: Bengt Eriksson
Säkrade olycksplatsen, var ambulansen behjälplig och rensade vägbanan från delar.

Karlskoga    
2014-07-26 12:38 - Skogsrundan 10 - Brand ute
Räddningsledare: Andreas Persson
Larm om gräsbrand, personer eldade i en provesorisk grillplats. Branden släcktes med vatten från släckbil. Personerna hänvisades till en iordningställd grillplats då det råder eldningsförbud.

Karlskoga    
2014-07-26 08:40 - Gustavsgatan 11 B - Undersökning
Räddningsledare: Andreas Persson
Larm om tjutande brandvarnare. Brandvarnaren monterades ner p.g.a. dålig funktion, i övrigt ingen åtgärd från vår sida.

Filipstad    
2014-07-26 05:55 - John Ericssons gata 4 - Automatlarm
Räddningsledare: Anders Danielsson
Automatlarm Filipstads kyrka. Rökdetektor i en kulvert under kyrkan hade löst ut av okänd anledning. Ingen insats från vår sida.

Karlskoga    
2014-07-26 05:54 - Skrantahöjdsv 42 - Automatlarm
Räddningsledare: Andreas Persson
Automatlarmet på Transcom utlöst av okänd anledning. Anläggningsskötare och Securitas på plats.

Karlskoga  
2014-07-26 02:52 - Östra KärneÖstergården - Djurräddning
Räddningsledare: Andreas Persson
En ponny hade ramlat ner i en grop. Vi hjälpte ponnyn upp med hjälp av slang och handkraft.

Storfors    
2014-07-25 19:38 - Kroppavägen - Brand
Räddningsledare: Styrkeledare
Mer info kommer

Degerfors    
2014-07-25 12:47 - berg - Skogsbrand
Räddningsledare: Lejder Gustavsson
Skogsbrand efter blix nedslag. en skogsbrand hade uppstått efter gårdagens åsk oväder. en mindre skogsbrand uppstod c:a 2000 kvm. vi släckte branden med vatten och mark ägaren övertog bevakningen.

Storfors    
2014-0725 07:12 - Centrala Storfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
IVPA-larm

Hällefors    
2014-07-24 23:04 - Vallonvägen - Brand ute
Räddningsledare: Peter Edmark
En elkabel som förmodligen blivit avklippt av en slaghack låg och fräste i gräset. Fortum kontaktedes och dom gjorde kabeln strömlös

Kristinehamn    
2014-07-24 20:33 - Klostermossen - Undersökning Röklukt
Räddningsledare: Daniel Brandberg
Undersökning röklukt, fann ingen anledning till röklukten som dessutom försvunnit. Återvände hemåt.

Filipstad    
2014-07-24 19:35 - Hällefors Kyrka - Automatlarm
Räddningsledare: Anders Danielsson
Hittade ingen orsak till larmet, lämnade över till anläggningsskötare.

Hällefors    
2014-07-24 18:38 - Berga - Skogsbrand
Räddningsledare: Peter Edmark
Boende såg och kände brandrök. Vi åkte fram till adressen och med stor säkerhet så var det skogsbranden från Örling 10km bort som dom kände.

Hällefors  
2014-07-24 17:33 - Örlingen 74 - Brand ute
Räddningsledare: Ingvar Nilsson
Brand på ett hygge, 100x150 m. Orsakat av åska. Markägare kvar på platsen för efterbevakning under natten.

Lesjöfors  
2014-07-24 16:47 - Djuprämnen - Skogsbrand
Räddningsledare: Tony Andersson
Skogsbrand orsakat av blixtnedslag. 150x100 meter släcktes av med vatten från 8510 och 8540.

Karlskoga    
2014-07-24 09:00 - Badplatsen, Lunedets camping - Utsläpp farligt ämne
Räddningsledare: Mats Sjölander
Skadegörelse på bryggan vid platsen där någon/några har tänt på ena bryggdelen där ca 2 m2 brunnit upp samt att man har hällt ut diesel över övriga bryggan i ett försök att få allt att ta eld. Detta lyckas inte men orsakar istället ett oljeskimmer på vattnet samt en kraftig diesellukt vid badplatsen. På grund av tilltaget blir hela badplatsen avstängd. Vi lägger ut länsor för att hindra spridning av oljan. Personal från Karlskoga kommun kommer att plocka upp hela bryggan och sedan kommer ytvattnet att ytsugas av en slamsugbil. Polis samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på plats.

Karlskoga    
2014-07-23 20:00 - Kilsta - Gasollarm
Räddningsledare: Andreas Persson
Gasollarm på Bharat Forge Kilsta utlöst av okänd anledning. Anläggningsskötare på plats.

Lesjöfors    
2014-07-23 05:28 - Centrala Lesjöfors - Sjukdomsfall
Räddningsledare: Styrkeledaren
IVPA-Larm

Filipstad    
2014-07-22 13:27 - Mellan Blacksta och Påland - Brand ute, terrängen
Räddningsledare: Jörgen Kjellberg
Larm om rökutveckling efter sjön Daglösen, letade igenom området utan att hitta något, brandflyget kollade också över utan resultat, återgick till stationen.

Storfors    
2014-07-22 03:54 - Centrala Storfors - IVPA
Räddningsledare: Styrkeledare
-

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn
 
Telefon: 0550-636 00
Fax: 0550-41 11 25
E-post: bergslagens.rtj@brt.se
Hemsida: www.brt.se
Organisationsnummer: 222000-0919
Postgiro: 100 78 12-9
Bankgiro: 5159-2673
 
Webbansvarig: Larz Eidwall
Telefon: 073-50 588 61
E-post: larz.eidwall@brt.se