IVPA I HÄLLEFORS OCH ÅTORP/SVARTÅ VID HJÄRTSTOPP

Bergslagens Räddningstjänst verkställer from 2012-02-06 utryckning vid Hjärtstopp (då inte annan räddningsinsats pågår) med två brandmän från utryckningsstyrkorna i Hällefors respektive Åtorp. Räddningstjänstens insats är ett komplement till ambulanssjukvården.

Avtalet med Örebro Läns Landsting är tvåårigt och uttalat som ett försöksprojekt.
Landstinget ersätter BRT med 630 kr för varje verkställd utryckning.
BRT har därefter skrivit avtal med Hällefors respektive Degerfors kommun för kostnadstäckning.

På de aktuella stationerna har samtlig personal DHLR-utbildning och samverkansövningar med ambulansen har genomförts. Räddningstjänstpersonalen har inte delegation för att ge syrgas.

Anders Nilsson Förbundschef
Peter Backman Avdelningschef Räddningsavdelningen

 

 

 

 

 

 

 

Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn
 
Telefon: 0550-636 00
Fax: 0550-41 11 25
E-post: bergslagens.rtj@brt.se
Hemsida: www.brt.se
Organisationsnummer: 222000-0919
Postgiro: 100 78 12-9
Bankgiro: 5159-2673
 
Webbansvarig: Larz Eidwall
Telefon: 073-50 588 61
E-post: larz.eidwall@brt.se