Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län upphäver dom beslut om eldningsförbud som funnits en tid tillbaka. 
Besluten träder i kraft onsdag den 15 augusti 2018 klockan 08:00.
Föreskriften ersätter länsstyrelsens tidigare föreskrift om eldningsförbud, och kungörs i länens författningssamling.