Vid trafikolyckor runt om i Sverige där personal från Räddningstjänsten, Ambulansen och Polisen arbetat tillsammans har personal skadats och till och med dödats. Vi förtydligar härmed vad som gäller när det handlar om avstängning av en väg på en olyckplats.

HELT AVSTÄNGD VÄG – Rött fast sken på lampor placerade på skyltar. Totalt stopp råder. Inga fordon får passera en olycksplats.

DELVIS AVSTÄNGD VÄG – Lampor med gult blinkande sken placerade på skyltar. Olycksplatsen får passeras men med mycket låg hastighet.

Vad som står på skyltarna kan variera från kommun till kommun. Gemensamt är dock skylten "Olycka" Ett försök att ta fram en gemensam standardrutin för avstängning av en väg vid en olycka inom Bergslagens Räddningstjänst provas nu ut i Karlskoga och Kristinehamn. Bilderna nedan visar hur en en sådan avstängning forhoppningsvis kommer att se ut.