Vid trafikolyckor runt om i Sverige där personal från Räddningstjänsten, Ambulansen och Polisen arbetat tillsammans har personal skadats och till och med dödats. Vi förtydligar härmed vad som gäller när det handlar om avstängning av en väg på en olyckplats.

HELT AVSTÄNGD VÄG – Skylt märkt "Olycka" med en lampa med blinkande gult sken min. 50 meter före olyckan. Skyltar märkta "Olycka" med lampor med rött fast sken. Totalt stopp råder. Inga fordon får passera en olycksplats.

DELVIS AVSTÄNGD VÄG – Skylt märkt "Olycka" med en lampa med blinkande gult sken min. 50 meter före olyckan. Skylt märkt "Max 20 km/tim" med en lampa med gult blinkande sken samt en skylt med en symbol för farthinder med en lampa med gult blinkande sken. Vägvisande blinkande ljuspuckar samt ett farthinder. Bilar får passera farthindret i mycket låg hastighet.